Miras Hukuku Avukatı Mersin

Kalıt hukuku alanında;
Kalıtçılık vesikasının (Veraset İlamının) alınması
İzale-i şuyu davaları
Terekede ihtiyati önlemler
Kalıt şirketine mümessil atanmasına ait davalar
Kalıtçılık vesikasının iptali davaları
Kalıtta defter tutulması
Vasiyetnamenin iptali davaları
Kalıtta iade davaları
Kalıt sözleşmeleri
Vasiyetname tertip etmeleri
Taksim sözleşmeleri