CEZA HUKUKU AVUKATI MERSİN

İsteyerek Öldürme Suçu
Taksirle Öldürme Suçu
İsteyerek Yaralama Suçu
Taksirle Yaralama Suçu
Tehdit Suçu
Şantaj Suçu
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
İnanç, Düşünce ve Kanı Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
Haksız Arama Suçu
Ayrımcılık Suçu
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
Hakaret Suçu
Yağma Suçu
Mala Zarar Verme Suçu
Uyuşturucu veya İkazcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Kullanmak için Uyuşturucu veya İkazcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
Resmi Dokümanda Düzmececilik Suçu
Damgada Düzmececilik Suçu
Özel Dokümanda Düzmececilik Suçu
Suç İşlemek Emeliyle Örgüt Kurma Suçu
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
Zimmet Suçu
İrtikap Suçu
Rüşvet Suçu
Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
İftira Suçu
Yalan Şahitlik Suçu
Suç Kanıtlarını Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
Suçtan Meydana gelen Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

alanlarında ve diğer özel ceza yasalarındaki suç tiplerine ait alanlarda müvekkillerine etkin adli danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Bilhassa bu alanlara ait tahkikat işlemleri müddetince karşılaşılabilecek gözaltı, gözaltına alınma, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması işlemlerinin adli denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte ihtiyaç duyulan tüm adli bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında deneyim ve titiz çalışma disiplini ile müvekkillerimize her türlü adli desteği sağlamaktayız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir