(0324) 336 55 58

Mersin Hukuki Danışmanlık

Pt - Cm: 8:30 - 17:00

Hafta İçi Hizmet Vermekteyiz

Ceza Davası - Ceza Avukatı

Ceza davasının nasıl açılacağı işlenen suçun niteliğine bağlıdır.Yargıtaya bağlı suçlar, mağdur/müşteki/suçtan zarar gören tarafından yakıntı konusu edilmedikçe savcılık tarafından spontane tahkikat yapılarak ceza davası açılamaz. Ancak, takibi şikayete bağlı olmayan tüm suçlar savcılık tarafından kendiliğinden soruşturularak ceza davası açılmalıdır. Bu suçlarda savcılık ihbar, şikayet veya başka bir suretle suç işlendiğini öğrenir öğrenmez kendiliğinden soruşturma yapar, şikayetçi olmasa bile kanıtları toplar. Mersin Ceza Davası Konuları için büromuzdan destek alabilirsiniz.

İş Davası - İş Avukatı - İş Hukuku

İş Avukatı veya İş Hukuku Avukatı olan veyahut bu alanda bilgilenmek isteyen işçi ve patronların İş ve İşçi Hukuku ana başlığı içinde bulunan diğer kavramlar, yazılar, davalar, Yargıtay kararları, işçi hakları ve işçi alacakları ile ilgili bir değerlendirme yapabilmek için ilk olarak bir temele sahip olunması gerekliliği sebebiyle kaleme alınmıştır. İş mevzuatı ve aktüel Yargıtay kararlarına göre teferruatlandırılmıştır. İş Hukuku Konusunda destek almak için kuran cinbaş hukuk bürosu iletişim bölümlerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, adli meselelerin çözümünde ehemmiyetli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm anlaşmazlık, dava ve işlemlerle alakalı hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. Bilhassa Mersin avukatları, hukuki müracaat etme ve vekaleten yapılan işler olmak üzere iki değişik biçimde mesleksel faaliyet icra etmektedir. Son zamanlarda en iyi avukat, müvekkiline ait meseleler mahkemeye intikal etmeden önce çözüm üreten avukat olarak kabul edilmektedir. Kuran Cinbaş Hukuk Bürosu, hukukun tüm alanlarına ait önleyici bir hukuk hizmeti olarak adli danışmanlık vermektedir. Mersin Hukuk Bürosu    

ADALET-YARGI ve GÜVEN ÜÇGENİ

ADALET-YARGI ve GÜVEN ÜÇGENİ Adalet, hakkı gözetmek ve eşit şekilde yerine getirmek, hukuk kaidelerine uymak şeklinde tanımlanmaktadır. Hukuk, belirli bir vakitte belirli bir toplumdaki ilişkileri

Avukatlık

Hukuk devletinin en ehemmiyetli özelliklerinden biri savunma hakkının ön tasarıda olmasıdır. Savunma hakkı, son zamanlarda adaletli yargılanma hakkının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu

Danışmanlık İçin Arayınız!