Ceza Davaları
Hukuk Büromuz Ceza Davaları Konusunda Hizmet Sunar
İş Hukuku, İş Mahkemesi Davaları
Hukuk Büromuz iş Hukuku, İş Mahkemeleri Alanlarında Avukatlık Hizmeti sunar
Aile Hukuku
Hukuk Büromuz Aile Hukuku Alanında Avukatlık Hizmeti Sunar
Ağır Ceza Davaları
Hukuk Büromuz Ağır Ceza Mahkemesi alanında hizmet sunar
Borçlar Hukuku
Hukuk Büromuz Borçlar Hukuku alanında avukatlık hizmeti sunar
İcra Hukuku
Hukuk Büromuz İcra Hukuku alanında avukatlık hizmeti sunar
Trafik Kazası Avukatı Mersin
Hukuk Büromuz Trafik Kazası davalarınız için avukatlık hizmeti sunar

Ceza Davası - Ceza Avukatı

Ceza davasının nasıl açılacağı işlenen suçun niteliğine bağlıdır.Yargıtaya bağlı suçlar, mağdur/müşteki/suçtan zarar gören tarafından yakıntı konusu edilmedikçe savcılık tarafından spontane tahkikat yapılarak ceza davası açılamaz. Ancak, takibi şikayete bağlı olmayan tüm suçlar savcılık tarafından kendiliğinden soruşturularak ceza davası açılmalıdır. Bu suçlarda savcılık ihbar, şikayet veya başka bir suretle suç işlendiğini öğrenir öğrenmez kendiliğinden soruşturma yapar, şikayetçi olmasa bile kanıtları toplar. Mersin Ceza Davası Konuları için büromuzdan destek alabilirsiniz. 

İş Davası - İş Avukatı - İş Hukuku

İş Avukatı veya İş Hukuku Avukatı olan veyahut bu alanda bilgilenmek isteyen işçi ve patronların İş ve İşçi Hukuku ana başlığı içinde bulunan diğer kavramlar, yazılar, davalar, Yargıtay kararları, işçi hakları ve işçi alacakları ile ilgili bir değerlendirme yapabilmek için ilk olarak bir temele sahip olunması gerekliliği sebebiyle kaleme alınmıştır. İş mevzuatı ve aktüel Yargıtay kararlarına göre teferruatlandırılmıştır. İş Hukuku Konusunda destek almak için kuran cinbaş hukuk bürosu iletişim bölümlerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, adli meselelerin çözümünde ehemmiyetli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm anlaşmazlık, dava ve işlemlerle alakalı hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. Bilhassa Mersin avukatları, hukuki müracaat etme ve vekaleten yapılan işler olmak üzere iki değişik biçimde mesleksel faaliyet icra etmektedir. Son zamanlarda en iyi avukat, müvekkiline ait meseleler mahkemeye intikal etmeden önce çözüm üreten avukat olarak kabul edilmektedir. Kuran Cinbaş Hukuk Bürosu, hukukun tüm alanlarına ait önleyici bir hukuk hizmeti olarak adli danışmanlık vermektedir. Mersin Hukuk Bürosu    

 

Ticari davalar - Ticaret Mahkemesi

Ticari davaların görülmesine ortam oluşturan ticaret mahkemesi temel olarak Asliye Mahkemeleri’nin bünyesinde yer alır. Ticaret mahkemeleri ya da diğer adıyla asliye ticaret mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin görev bölümlerinde yer alan her türlü ticari davalara bakmakla yükümlü olan mahkemelerdir.  Bu konuda hukuk büromuz destek alabilirsiniz. 

İş Hukuku Avukatı Mersin

İŞ HUKUKU ALANINDA AÇILAN DAVALAR VE DAVAYA KONU ALACAK KALEMLERİ: KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI: İşçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken patron tarafından iş yasası uyarınca işçiye vermiş olduğu

Miras Hukuku Avukatı Mersin

Kalıt hukuku alanında; Kalıtçılık vesikasının (Veraset İlamının) alınması İzale-i şuyu davaları Terekede ihtiyati önlemler Kalıt şirketine mümessil atanmasına ait davalar Kalıtçılık vesikasının iptali davaları Kalıtta

CEZA HUKUKU AVUKATI MERSİN

İsteyerek Öldürme Suçu Taksirle Öldürme Suçu İsteyerek Yaralama Suçu Taksirle Yaralama Suçu Tehdit Suçu Şantaj Suçu Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu İnanç, Düşünce ve Kanı

AİLE HUKUKU AVUKATI MERSİN

BOŞANMA DAVASI AÇILIRKEN YAPILMASI GEREKENLER ; İlk olarak dava açmak isteyenlere tavsiyemiz, dava evresinde ve dava sonrasında uğrayacağınız hak kayıplarını önlemek emeliyle kesinlikle bir avukatın

İş mahkemesi hakkında bilgilendirme yazısı

İş Yasanını uyarınca; işçilerle patron veya patronun vekilleri arasında iş akdinden veya iş yasanına dayanan her türlü hak iddiasından doğan adli anlaşmazlıklara iş mahkemeleri bakar.

ADALET-YARGI ve GÜVEN ÜÇGENİ

ADALET-YARGI ve GÜVEN ÜÇGENİ Adalet, hakkı gözetmek ve eşit şekilde yerine getirmek, hukuk kaidelerine uymak şeklinde tanımlanmaktadır. Hukuk, belirli bir vakitte belirli bir toplumdaki ilişkileri